Hlavní strana úvodní - silnicniseminar

Česká silniční společnost
Žďár nad Sázavou
Znojmo
sekce údržby, pobočky
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

    
Česká silniční společnost odborná sekce Správa a údržba komunikací společně s pobočkou České silniční společnosti ve Znojmě a Žďáře nad Sázavou pořádají každoročně seminář Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací.
    
Zaměřením a cílem semináře je seznámit silničářskou veřejnost s aktuálními problémy správy a údržby, právními a technickými předpisy, novými technologiemi výstavby a údržby komunikací, problematikou dopravního značení s vazbou na bezpečnost silničního provozu a přehledem stěžejní mechanizace v oboru
    
    
Seminář se koná většinou v měsíci květnu, střídavě ve Znojmě a Žďáře nad Sázavou. V posledních  letech je ve Znojmě pořádán v hotelu Savannah - Znojmo - Hatě, Žďarská pobočka bude pořádat seminář v hotelu Orea Resort Devět Skal Milovy.

V roce 2023 se uskuteční seminář Aktuální otázka správy a údržby pozemních komunikací
3.- 4.května 2023 v hotelu Orea Resort Devět Skal Milovy

Program a přihlášku semináře si můžete zobrazit v pozvánce.

Registrace účastníků zahájena 6.2.2023.

Žďár nad Sázavou
Znojmo
Česká silniční společnost je dobrovolná, odborná a nezávislá organizace inženýrů, techniků, studentů, dělníků a ostatních odborníků silničního hospodářství s působností na území Čech, Moravy a Slezska. Těžištěm činností České silniční společnosti je práce poboček a odborných sekcí.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky